Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

TRÍ LỰC BẤT TƯƠNG (Họa)

TRÍ- LỰC BẤT TƯƠNG

Huynh gửi vấn an đến đệ chăng ?
Tâm giao thêm nặng nghĩa thân bằng
Tình đang tha thiết, tình nghiên bút
Mộng nỡ tan tành, mộng gió trăng
Đã biết ham đi thì gối mỏi
Nên đừng cố néo để dây căng
Xưa nay trí- lực bất tương ngộ
Đành ước một phương, toại một đằng

                              Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

HỎI THĂM BẠN
(Gửi Gia Khanh)

Nghe nói bấy rày bạn bệnh chăng
Ước sao chóng khỏi có gì bằng
Lưng tô cơm cháo, lưng toa thuốc
Nửa gánh thơ đàn, nửa túi trăng
Những tưởng trời già thôi giáng họa
Nào hay chướng khí lại làm căng

 Nhìn trong cõi thế bao hiền sỹ
Mấy kẻ phong lưu chẳng đãi đằng

 Phạm Kim Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xétCẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang