Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Thơ họa:Nỗi Niềm / Xướng : Phạm Kim LợiNỖI NIỀM
(Thủ vĩ đảo cú, bát vận đồng âm)

Chiều trôi tơ nắng nhẹ giăng chiều
Liêu quạnh cô phòng thoáng tịch liêu
Thiếu bạn buồn thay tri kỷ thiếu
Nhiều đêm vắng quá tiểu yêu nhiều
Liễu tan tác lá rầu thân liễu
Tiêu xác xơ vườn úa phận tiêu
Hiểu nỗi lòng này ai kẻ hiểu
Điều xưa nghĩ lại thẹn bao điều.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

TÂM SỰ
( Thủ vĩ đảo cú)

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Thơ họa: Tùng Đông / Xướng : Lê Đăng Mành


TÙNG ĐÔNG
(Thuận-Nghịch độc)

Xanh riêng sắc biếc chỉ tùng đông
Mặc úa ngàn cây bóng vắng song
Cành thẳng để thân phơi hạ nắng
Dáng ngời cho lá rợp thu phong
Khanh vương mộng đẹp thêm ngời ý
Thục nữ tình say lại thỏa lòng
Lành đất bám cao vươn núi đá
Thành hương tỏa phách nhựa thơm nồng.

Đọc ngược:

Nồng thơm nhựa phách tỏa hương thành
Đá núi vươn cao bám đất lành
Lòng thỏa lại say tình nữ thục
Ý ngời thêm đẹp mộng vương khanh
Phong thu rợp lá cho ngời dáng
Nắng hạ phơi thân để thẳng cành
Song vắng bóng cây ngàn úa mặc
Đông tùng chỉ biếc sắc riêng xanh.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

MAI MÙA ĐÔNG
(thuận- Nghịch độc)

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Thơ họa: Chiều Muộn / Xướng: Thy Lệ Trang


CHIỀU MUỘN

Ngóng mãi trời xa nhạn lảng rồi
Thu tàn buông nốt sắc buồn trôi
Vàng hoe nắng rụng đầy hiên ngõ
Tím ngắt mây giăng kín núi đồi
Chuốc rượu đong sầu trơ đáy cốc
Mong người cắn tủi nát bờ môi
Hàn sương tê tái vương chiều muộn
Bình cạn, sao lòng nhớ chửa vơi ?

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

CẢM THU

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

An Tọa (Thơ tranh) / Họa : GM. Nguyễn Đình Diệm, Phạm Kim Lợi, Lý Đức Quỳnh.


AN TỌA
(Bát vận đồng âm)

Đã biết tình xưa chóng nhạt nhòa
Và tuồng bất nghĩa cứ điêu ngoa
Đành vui với bút vần thơ họa
Bớt tủi cùng trăng chén rượu hòa
Mặc bợm nhiều trò toan khuấy khỏa
Thây đời lắm kẻ rắp lu loa
Thì ta vẫn thảnh thơi an tọa
Mở mắt, mà thôi…cũng tựa lòa.


Nguyễn Gia Khanh


Các bài họa:

THƯƠNG ĐỜI
(Bát vận đồng âm)

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Họa: Mưa Lòng / Xướng: Giọt Đắng (Nguyễn Ngọc Liên)MƯA LÒNG

Bên song thao thức nỗi chờ mong
Ngắm cánh buồm xưa mãi lạc dòng
Xót kẻ đường xa chen bước vội
Thương người gối lạnh ủ hương nồng
Thuyền đi bến tủi ngàn thương nhớ
Nhạn lảng thu sầu vạn ngóng trông
Đếm nỗi buồn theo mùa lá rụng
Từng đêm ngỡ trút trận mưa lòng!

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

GIỌT ĐẮNG

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Thơ Họa: ĐÊM / Xướng: CHIỀU (Trần Lệ Khánh)


ĐÊM

Bình vơi ngồi chuốc cạn  trăng tà
Đêm muộn chong đèn với bóng ta
Rượu đắng say sưa ngàn giấc điệp
Hương tàn thoang thoảng một loài hoa
Canh khuya gió bỗng đang ùa tới
Mộng huyễn ai vừa vội bước qua
Để lệ chan sầu loang đáy cốc
Hồn ngây dõi mãi phía trời xa.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

CHIỀU

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Thu Phai (Thuận-Nghịch) / Họa: Lý Đức Quỳnh, GM. Nguyễn Đình DiệmTHU PHAI
(Thuận - Nghịch độc)

Trường dặm xót thu bóng dạt trôi
Lẻ đơn hồn tủi lặng im ngồi
Vương buồn sắc úa trơ tàn mộng
Chuốc đắng men sầu thấm héo môi
Đường lạnh phủ rêu mờ mịt lối
Gốc khô phơi nụ chỏng chơ chồi
Phương xa nhạn vắng hoài đưa tiễn
Sương gió ngập lòng bủa cút côi.

Đọc ngược:

Côi cút bủa lòng ngập gió sương
Tiễn đưa hoài vắng nhạn xa phương
Chồi chơ chỏng nụ phơi khô gốc
Lối mịt mờ rêu phủ lạnh đường
Môi héo thấm sầu men đắng chuốc
Mộng tàn trơ úa sắc buồn vương
Ngồi im lặng tủi hồn đơn lẻ
Trôi dạt bóng thu xót dặm trường.


Nguyễn Gia Khanh


Bài họa:

CÒN GIẤC MƠ PHAI
(Thuận-Nghịch độc)

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Thơ họa: Tình Si / Xướng: Nhã MyTÌNH SI

Si tình trọn kiếp chửa buông tha
Dẫu bóng xưa đà tít tắp xa
Hồn biếc thầm trao, hồn vẫn thắm
Mộng vàng trót gửi, mộng chưa nhòa
Người say cuộc lữ quên mùa hẹn
Kẻ lỡ cung đàn chạnh khúc ca
Gói chặt niềm đau vào lá úa
Song đời ngồi đếm tháng ngày qua.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

TƯƠNG TƯ

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Nỗi Buồn Cô Phụ / Xướng : Cao Bồi Già


NỖI BUỒN CÔ PHỤ

Tiễn bước chân người một sáng đông
Mong ai má thắm đã phai hồng
Chiều hoen cúc rụng hoa đầu ngõ
Bến quạnh thuyền chờ kẻ cuối sông
Gối lẻ đêm cùng cơn lạnh bủa
Buồng đơn bóng với nỗi sầu đong
Tàn thu héo cả hồn cô phụ
Đếm lá vàng rơi, xót mộng lòng.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

BUỒN TÀN THU

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Thơ họa / Xướng : LCT.Bụi Thời GianCHI BẰNG…
(Bát vận đông âm)

Lắm bận đau đầu cũng bởi thơ
Ngày đêm lăn lóc xác thân đờ
Từ thô dẫu có kêu trời đỡ
Ý cạn thôi đành ngậm bút mơ
Đã biết của chùa đừng ước vớ
Và hay râu cọp chớ mong sờ
Chi bằng ba chữ về khoe vợ
Chắc được yêu chiều đến ngẩn ngơ.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

KHỔ VÌ THƠ

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Hồn Quê / Họa: Phan Tự Trí, Lê Đăng Mành, Trần Ngộ, Hải Rừng, Châu Thạch, Người Nay, Phương Hà, Cao Bồi Già, Đoàn Đình Sáng, Nhã My, Lý Đức Quỳnh, Trần Như Tùng, Lê Viên Ngọc, Trần Văn Hạng, GM.Nguyễn Đình Diệm, Nguyễn Ngọc Liên, Trần Lệ Khánh.HỒN QUÊ

Nắng rụng trời xa ráng ửng hường
Trông về cố quận mắt buồn vương
Người ngơ ngác đợi thuyền trên bến
Kẻ nhạt nhòa in bóng cuối đường
Cuốc vọng nhặt thưa lời luyến bạn
Đàn ngân trầm bổng khúc ly hương
Loang chiều khói bếp hòa sương trắng
Chợt lắng hồn quê nỗi đoạn trường.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:
(17 bài)

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Thơ họa / Xướng: Cao Bồi Già


THƯƠNG PHẬN NGHÈO
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Nhớ buổi cơ hàn nặng cháo rau
Cháo suông nhưng dạ chẳng buồn rầu
Buồn người rách rưởi sao cay đắng
Cay kẻ tham lam lại mạnh giàu
Mạnh bạc, mạnh tiền mà thiếu nghĩa
Thiếu cơm, thiếu áo vẫn thương nhau
Thương bao thân phận mang nghèo mãi
Nghèo khổ còn ôm đến thuở nào.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

VÔ CẢM
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Bóng Trôi / Họa: Ngọc TìnhBÓNG TRÔI

Đếm tuổi vàng trôi, bóng lão kề
Men đời chuốc tỉnh giấc mơ kê
Vòng tay đã lạnh bao mùa ngóng
Dấu mộng vừa phai những lối về
Ủ chút tàn hương đùa bướm dại
Khơi vài huyễn ái ruổi cơn mê
Mới hay giữa cõi tình nhân thế
Mấy cuộc uyên ương được trọn bề.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:

SỐ TRỜI

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Lặng ThinhLẶNG THINH
( Viết cho PV)

Một tiếng chim rừng chợt lặng thinh
Rời nghiên bỏ bút lạnh riêng mình
Vừa say ngất ngưởng men hồ thỉ
Đã vội eo sèo cuộc tử sinh
Bạn lãng du cùng cơn huyễn mộng
Ta tìm kiếm mãi tấm chân tình
Cờ rơi, ngựa ngã…thôi đành nhé!
Cũng kệ thây đời thảy trọng khinh.

Nguyễn Gia Khanh

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang