Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Lỡ Mộng / Xướng: Ngân HàLỠ MỘNG
(Ngũ độ thanh)

Đã dở dang rồi mộng kiếp trai
Người đi, kẻ lại thức canh dài
Dù chưa đặng mấy mùa hoan lạc
Cũng chẳng mong gì cuộc thái lai
Mãi tủi buồn khi nhìn phượng thắm
Càng đau xót buổi ngắm chiều phai
Trần Châu chửa trọn thôi đành lỡ
Giấc huyễn ngày xưa gửi dạ đài.Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Thơ Lòng / Xướng: Lê Ngọc KiênTHƠ LÒNG

Dắt díu nhau qua mấy nhịp cầu

Thơ lòng viết tặng chửa tròn câu

Trăng hoa một thuở khơi vàng mộng
Sóng gió vài phen nhuộm trắng đầu
Vẫn ước Trần Châu tình thắm mãi
Càng mong Tần Tấn nghĩa bền lâu
Trăm năm chẳng thẹn lời son sắt
Bỏ lại sau lưng những tủi sầu.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Ung Dung / Xướng: Huy Vụ


UNG DUNG

Cuộc thế đà hay lắm chuyển vần
Nhân tình khó định giả cùng chân
Mùi men huyễn mộng say bao thuở
Miếng bả hư danh tỉnh bấy lần
Mặc kẻ còn chen mình giữa chợ
Thây chiều đã giục bóng ngoài sân
Ung dung phá cửa vời phong nguyệt
Ngắm nẻo vô thường, mấy cách tân?

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang