Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

BIỆT LYBIỆT LY
(Thuận-Nghịch độc)

Ngưng chiến cuộc rồi bão lửa qua
Biệt ly sầu nhuốm nắng dương tà
Rưng rưng giọt lệ rơi chiều nhớ
Vẫy vẫy tay người tiễn bạn xa
Rừng núi gửi thân vùi cát bụi
Gió mây vương mộ tỏa hương hoa
Chung niềm nặng gánh cùng non nước
Dừng bước viếng ai bóng nhạt nhòa.

Đọc nghịch:

Nhòa nhạt bóng ai viếng bước dừng
Nước non cùng gánh nặng niềm chung
Hoa hương tỏa mộ vương mây gió
Bụi cát vùi thân gửi núi rừng
Xa bạn tiễn người tay vẫy vẫy
Nhớ chiều rơi lệ giọt rưng rưng
Tà dương nắng nhuốm sầu ly biệt
Qua lửa bão rồi cuộc chiến ngưng.Nguyễn Gia Khanh

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

THU SANG


THU SANG
(Thuận nghịch độc)

Ngân đàn tiếng vọng lúc chiều dang
Rót khúc sầu nghe đã hạ tàn
Ngần ngại dáng ai nhìn nắng rụng
Chứa chan tình bạn ngóng sương loang
Chân rời chốn mộng hồn giăng tím
Ráng bủa trời quê núi nhuộm vàng
Dần vắng bóng ve mùa tiễn biệt
Sân đầy lá úa sắc thu sang.

Đọc nghịch:

Sang thu sắc úa lá đầy sân
Biệt tiễn mùa ve bóng vắng dần
Vàng nhuộm núi quê trời bủa ráng
Tím giăng hồn mộng chốn rời chân
Loang sương ngóng bạn tình chan chứa
Rụng nắng nhìn ai dáng ngại ngần
Tàn hạ đã nghe sầu khúc rót
Dang chiều lúc vọng tiếng đàn ngân.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

MỘT THOÁNG HEO MAYMỘT THOÁNG HEO MAY

Chợt thoáng heo may thoảng cuối hè
Thu dường chợt đến với trời quê
Lơ thơ liễu cũ nhành đang dậy
Chấp chới ngàn xa nhạn đã về
Cúc lại đưa hương bừng ngõ cửa
Ai còn bước mộng trải sơn khê
Hoàng hoa tửu dẫu chưa nâng chén
Cũng gợi mềm say buổi hẹn thề.

Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Thơ họa:NHỚ QUÊ


NHỚ QUÊ
(Thuận, nghịch trường thiên)

Chiều xế cảnh khơi nỗi nhớ nhà
Bão giông bao trải đã rời xa
Hiu hiu gió lạnh đường in bóng
Phất phất mưa buồn ngõ rụng hoa
Lều quạnh dấu xưa người mãi bước
Phím hoen đàn cũ khúc hoài ca
Rêu mờ lối vắng ai mong mỏi
Thắt quặn lòng rồi mấy tháng qua.
Bèo bọt phận sao cay đắng quá
Nổi trôi bao lượt đợi sang phà
Chèo buông kiếp chịu đà thuyền đắm
Nắng xế đời cam để ráng pha
Chao bút nét tìm đêm mộng huyễn
Dõi quê hồn gửi bước phương tha
Xao xanh dáng mẹ thương lòng tím
Trào lệ nhớ xưa ngóng bóng tà.

Đọc nghịch:

Tà bóng ngóng xưa nhớ lệ trào
Tím lòng thương mẹ dáng xanh xao
Tha phương bước gửi hồn quê dõi
Huyễn mộng đêm tìm nét bút chao
Pha ráng để cam đời xế nắng
Đắm thuyền đà chịu kiếp buông chèo
Phà sang đợi lượt bao trôi nổi
Quá đắng cay sao phận bọt bèo.
Qua tháng mấy rồi lòng quặn thắt
Mỏi mong ai vắng lối mờ rêu
Ca hoài khúc cũ đàn hoen phím
Bước mãi người xưa dấu quạnh lều
Hoa rụng ngõ buồn mưa phất phất
Bóng in đường lạnh gió hiu hiu
Xa rời đã trải bao giông bão
Nhà nhớ nỗi khơi cảnh xế chiều.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

(Tô Hoàng Nam)

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thơ họa: KHÚC BIỆT CAKHÚC BIỆT CA

Một chén quan hà bạn với ta
Chỉ lần này nữa, để chia xa
Canh tàn chửa cạn vần thơ gửi
Rượu tủi thêm tràn giọt lệ pha
Xót tiễn người đi hồn lạnh vắng
Buồn dâng mắt dõi bóng phai nhòa
Trời khuya lã chã sương rơi rụng
Ngỡ rót vào lòng khúc biệt ca.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

CHƠI THƠCHƠI THƠ


(Thuận-Nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)

Chơi thơ viết mãi để đời vui
Vận nối tình trao gửi ngọt bùi
Lời thắm ý gieo thương nhớ quyện
Mộng say lòng khiến tủi buồn lui
Khơi hồn dậy sóng băng gềnh lướt
Vẫy bút đưa mây dạt gió vùi
Ngời tỏa bóng trăng cùng xướng họa
Chơi thơ viết mãi để đời vui.

Đọc nghịch:

Vui đời để mãi viết thơ chơi
Họa xướng cùng trăng bóng tỏa ngời
Vùi gió dạt mây đưa bút vẫy
Lướt gềnh băng sóng dậy hồn khơi
Lui buồn tủi khiến lòng say mộng
Quyện nhớ thương gieo ý thắm lời
Bùi ngọt gửi trao tình nối vận
Vui đời để mãi viết thơ chơi.Nguyễn Gia Khanh

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Hãy Để Tim Yêu


HÃY ĐỂ TIM YÊU

Thế sự chưa ngừng cuộc chuyển luân
Hai vai vẫn nặng gánh phong trần
Thân tàn đã chịu ôm chân đứng
Chí cả còn mong bế núi vần
Lắng cõi lòng trong làn gió thoảng
Khơi hồn mộng giữa tiếng chuông ngân
Giang tay rộng mở vòng thân ái
Hãy để tim yêu, dẫu một lần !

                                  Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Thơ HỌABài xướng:

LANG BẠT

Đường thơm lượn sóng nét phiêu tình
Vạt tóc tung trời gió lãng linh
Mắt cứa vào đau từng mộng choáng
Môi quày đến xót những mơ thinh
Sương nhòa nhạt phủ tàn nguyên ảnh
Nắng phạc phờ rơi đuối dặm trình
Sa mạc ngây ngô trò cút bắt
Loanh quanh rượt đuổi phía không mình !

Lý Đức Quỳnh


Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang