Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Mộng Buồn / Xướng: Lê Đăng Mành
MỘNG BUỒN
(Thuận-Nghịch độc)

Hoen mắt ướt buồn vẫn xiết tay
Nát tan lòng ấy nỗi chi đày
Đèn chong gác lạnh đêm nhòa bóng
Ráng bủa trời xa nhạn lạc bầy
Quen lạ mấy sầu hoa thẹn bướm
Đắng cay bao tủi gió hờn mây
Tên thêu gối cũ người nhung nhớ
Then đóng cửa tình mộng vút bay.

Đọc nghịch:

Bay vút mộng tình cửa đóng then
Nhớ nhung người cũ gối thêu tên
Mây hờn gió tủi bao cay đắng
Bướm thẹn hoa sầu mấy lạ quen
Bầy lạc nhạn xa trời bủa ráng
Bóng nhòa đêm lạnh gác chong đèn
Đày chi nỗi ấy lòng tan nát
Tay xiết vẫn buồn ướt mắt hoen.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

CẢM HẠ CHIỀU
(thuận-nghịch độc)

Hoen chiều lệ đọng hạ chìa tay
Tiếc nuối lời trao mộng đọa đày
Đèn sách nhớ thương màu cánh phượng
Bút nghiên sầu tủi giọng ve bầy
Quen đường dạo gót cầm trăng gió
Lạ nẻo dừng chân dợm nước mây
Tên gọi mãi hoài in dấu mực
Then cài cổng đợi áo tà bay.

Đọc nghịch:

Bay tà áo đợi cổng cài then
Mực dấu in hoài mãi gọi tên
Mây nước dợm chân dừng nẻo lạ
Gió trăng cầm gót dạo đường quen
Bầy ve giọng tủi sầu nghiên bút
Phượng cánh màu thương nhớ sách đèn
Đày đọa mộng trao lời nuối tiếc
Tay chìa hạ đọng lệ chiều hoen.

Lê đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xétCẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang