Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Duyên Phận (họa) / Xướng: Nhã My


DUYÊN PHẬN
(Thuận-Nghịch độc)

Trường dặm ngóng ai để vắng canh
Dõi hoài mắt biếc mộng hoài xanh
Sương loang ngỡ lệ thầm rưng gối
Gió thoảng dường tay khẽ động mành
Thương nhớ chất buồn cơn lạnh bủa
Tủi hờn thêm quạnh nỗi sầu chan
Vương hồn mãi chạnh lòng cay đắng
Hường má bạc duyên phận nặng mang.

Đọc nghịch:

Mang nặng phận duyên bạc má hường
Đắng cay lòng chạnh mãi hồn vương
Chan sầu nỗi quạnh thêm hờn tủi
Bủa lạnh cơn buồn chất nhớ thương
Mành động khẽ tay dường thoảng gió
Gối rưng thầm lệ ngỡ loang sương
Xanh hoài mộng biếc mắt hoài dõi
Canh vắng để ai ngóng dặm trường.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

PHẬN HỒNG NHAN
(Thuận- Nghịch độc)

Trường đêm tủi phận khóc tàn canh
Vắng lặng ai chờ rối tóc xanh
Sương tuyết trắng xa người biệt bóng
Nguyệt hoa vàng rớt gió lay mành
Thương hoài mộng ước còn ngăn cách
Mãi đợi tình mơ vẫn chứa chan
Vương vấn nhiều sầu thêm buốt lạnh
Hường nhan mệnh bạc số riêng mang.

Đọc nghịch:

Mang riêng số bạc mệnh nhan hường
Lạnh buốt thêm sầu nhiều vấn vương
Chan chứa vẫn mơ tình mãi đợi
Cách ngăn còn ươc mộng hoài thương
Mành lay gió rớt vàng hoa nguyệt
Bóng biệt người xa trắng tuyết sương
Xanh tóc rối chờ ai lặng vắng
Canh tàn khóc phận tủi canh trường.

NHÃ MY

Bài họa của GM.Nguyễn Đình Diệm

ÚA ĐỜI
(Thuận-Nghịch độc)

Sương chiều thấm lạnh buốt thâu canh
Nguyệt đợi người chờ bạc tóc xanh
Vương vấn kẻ đi tình đối bóng
Luyến lưu ai đến dạ khua mành
Thương mơ lắm lối sầu đêm tủi
Mãi mộng bao đường khổ lệ chan
Phương thẳm mây buồn len khói tỏa
Hương phai nhạt sắc úa đời mang.

Đọc ngược:

Mang đời úa sắc nhạt phai hương
Tỏa khói len buồn mây thẳm phương
Chan lệ khổ đường bao mộng mãi
Tủi đêm sầu lối lắm mơ thương
Mành khua dạ đến ai lưu luyến
Bóng đổi tình đi kẻ vấn vương
Xanh tóc bạc chờ người đợi nguyệt
Canh thâu buốt lạnh thấm sương chiều.

GM. Nguyễn Đình Diệm

3 nhận xét:

 1. GM xin mang bài sang góp vui cùng anh.Chúc CN vui nhé.Mến
  ÚA ĐỜI

  ĐỌC XUÔI

  Sương chiều thấm lạnh xót thâu canh
  Nguyệt đợi người chờ bạc tóc xanh
  Vương vấn kẻ đi tình đối bóng
  Luyến lưu ai đến dạ khua mành
  Thương mơ lắm lổi sầu đêm tủi
  Mãi mộng bao đường khổ lệ chan
  Phương thẳm mây buồn len khói tỏa
  Hương phai nhạt sắc úa đời mang


  ĐỌC NGƯỢC
  Mang đời úa sắc nhạt phai hương
  Tỏa khói len buồn mây thẳm phương
  Chan lệ khổ đường bao mộng mãi
  Tủi đêm sầu lối lắm mơ thương
  Mành khua dạ đến người lưu luyến
  Bóng đối tình đi kẻ vấn vương
  Xanh tóc bạc chờ ai đợi nguyệt
  Canh thâu xót lạnh thấm chiều sương.

  GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em cảm ơn anh đã ghé thăm và góp bài họa cùng chị NM tuần qua em có việc phải đi xa nên không giao lưu cùng quý huynh, hữu được vì vậy bài họa này em đăng hơi muộn. em xin đưa bài họa của anh lên trang chính ạ!
   NGK

   Xóa
 2. NM rất vui và cảm ơn các thi hữu đã góp họa ủng hộ

  Trả lờiXóaCẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang