Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Vịnh Từ Hải ( Thuận nghịch) /Xướng: Tô Hoàng Nam


VỊNH TỪ HẢI

(Thuận-Nghịch độc)

Thành cháy dẫu cam chẳng cúi hàng
Vẫy vùng từng đất dọc trời ngang
Quanh vây rợp giáo rơi cờ ngựa
Giữa đứng trơ thây nát đá vàng
Xanh mắt lọt tình ngời trí dũng
Thắm duyên vừa phận ngập giàu sang
Oanh lìa yến để mắc mưu kế
Mành nép thiếp đau nỗi phụ lang.

Đọc ngược:

Lang phụ nỗi đau thiếp nép mành
Kế mưu mắc để yến lìa oanh
Sang giàu ngập phận vừa duyên thắm
Dũng trí ngời tình lọt mắt xanh
Vàng đá nát thây trơ đứng giữa
Ngựa cờ rơi giáo rợp vây quanh
Ngang trời dọc đất từng vùng vẫy
Hàng cúi chẳng cam dẫu cháy thành.

Nguyễn Gia Khanh


Bài xướng:

KIẾP PHONG TRẦN
(Thuận nghịch độc)


Thành chưa mộng ướt lệ hai hàng
Bụi nhuốm vương đời nửa dọc ngang
Quanh quẩn ngõ tàn đêm úa héo
Hắt hiu mùa đổi sắc phai vàng
Xanh rờn liễu ngập thềm Thu tới
Đỏ cháy hoa tràn Phượng Hạ sang
Oanh yến cặp đời chung ước nguyện
Mành sau đợi hẹn nhớ tình lang.


Nghịch độc:

Lang tình nhớ hẹn đợi sau mành
Nguyện ước chung đời cặp yến oanh
Sang hạ phượng tràn hoa cháy đỏ
Tới thu thềm ngập liễu rờn xanh
Vàng phai sắc đổi mùa hiu hắt
Héo úa đêm tàn ngõ quẩn quanh
Ngang dọc nửa đời vương nhuốm bụi
Hàng hai lệ ướt mộng chưa thành


Tô Hoàng Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xétCẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang