Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Chuyển Đông (Thuận - Nghịch độc)CHUYỂN ĐÔNG
(Thuận - Nghịch độc)

Đông chuyển đã dần bủa tuyết sương
Sắt se thềm lạnh úa rêu tường
Đồng nghiêng nắng nhạt chiều lưu luyến
Bến lặng trăng sầu dạ vấn vương
Trông mãi lối này đêm trở gió
Ngóng thêm ngày cũ bóng loang đường
Nồng phai mộng rã mùa hoa bướm
Giông bão nổi lòng quặn nhớ thương.

Đọc ngược:

Thương nhớ quặn lòng nổi bão giông
Bướm hoa mùa rã mộng phai nồng
Đường loang bóng cũ ngày thêm ngóng
Gió trở đêm này lối mãi trông
Vương vấn dạ sầu trăng lặng bến
Luyến lưu chiều nhạt nắng nghiêng đồng
Tường rêu úa lạnh thềm se sắt
Sương tuyết bủa dần đã chuyển đông.

Nguyễn Gia Khanh

BÀI HỌA:


LẬP ĐÔNG 
(Thuận nghịch độc)

Thuận:

Đông mùa gió lạnh phủ chiều sương
Trống vắng thềm hoa nỗi tỏ tường
Đồng cỏ hắt hiu buồn sắc dưỡng
Mộng ngày se sắt ảo tình vương
Trông tìm mãi gọi khơi ngàn hướng 
Ngóng đợi hoài mơ tỏa vạn đường
Nồng nghĩa gởi trao chờ ái đượm 
Giông tàn ngõ nắng trỗi niềm thương.

Nghịch:

Thương niềm trỗi nắng ngõ tàn giông 
Đượm ái chờ trao gởi nghĩa nồng 
Đường vạn tỏa mơ hoài đợi ngóng 
Hướng ngàn khơi gọi mãi tìm trông 
Vương tình ảo sắt se ngày mộng 
Dưỡng sắc buồn hiu hắt cỏ đồng 
Tường tỏ nỗi hoa thềm vắng trống 
Sương chiều phủ lạnh gió mùa đông.

Monglien Lynn Phan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xétCẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang