Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

THU TÀN (Họa)
THU TÀN

Thu tàn có phải lá thôi rơi
Thấp thoáng chiều nay én liệng trời
Nhạn lảng ngàn non ngâu vắng mãi
Người đi dặm khách bóng xa vời
Lần trang thơ cũ tình dường thắm
Chuốc chén men sầu mộng chửa vơi
Vẫn biết thu đi thu lại đến
Mà câu tiễn biệt chẳng nên lời.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

THU TÀN

Lá đã vội vàng lả tả rơi
Sương gieo bang bạc phía chân trời
Màu tươi bạch cúc khoe còn dở
Rượu ngọt hoàng hoa cạn nửa vời
Dàn én nghiêng chao đùa nắng nhạt
Cánh buồm nhẹ lướt kịp chiều vơi
Hằng Nga mây cợt khi mờ tỏ
Tâm sự tàn thu khắc khoải lời.


Lê Quốc Thọ

1 nhận xét:CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang