Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014


THU TÀN
(Thuận-Nghịch độc)

Đọc xuôi:

Thu tàn đã thấy chợt lòng xiêu
Dạ chạnh mà trông bóng ngả chiều
Mù mịt nhạn xa đường cuốn bụi
Xác xơ vườn vắng lối phong rêu
Ru hồn mộng cũ tình khơi sóng
Vọng sáo lời xưa gió đợi diều
Thù tạc chén đưa ai có biết
U trầm khúc nhạc trỗi đàn tiêu.

Đọc nghịch:

Tiêu đàn trỗi nhạc khúc trầm u
Biết có ai đưa chén tạc thù
Diều đợi gió xưa lời sáo vọng
Sóng khơi tình cũ mộng hồn ru
Rêu phong lối vắng vườn xơ xác
Bụi cuốn đường xa nhạn mịt mù
Chiều ngả bóng trông mà chạnh dạ
Xiêu lòng chợt thấy đã tàn thu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xétCẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang