Ta về nhặt tiếng lòng rơi - Vớt vầng trăng khuyết tìm lời tri âm - Lắng nghe dĩ vãng ru thầm - Gom đầy kỷ niệm, ươm mầm yêu thương !

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Mưa Lòng (TNĐ, họa) / Xướng : Tô Hoàng NamMƯA LÒNG
(Thuận-Nghịch độc,thủ vĩ ngâm)

Thêm buồn để trút lệ dường mưa
Lá úa vườn thu gió mãi lùa
Em với nguyệt tàn đêm lạnh bủa
Mộng cùng thơ tủi rượu sầu đưa
Êm ru khúc cũ hồn khơi nhạc
Nhẹ bước ai xưa bóng gợi mùa
Mềm lả lại say người có biết
Thêm buồn để trút lệ dường mưa.

Đọc nghịch:

Mưa dường lệ trút để buồn thêm
Biết có người say lại lả mềm
Mùa gợi bóng xưa ai bước nhẹ
Nhạc khơi hồn cũ khúc ru êm
Đưa sầu rượu tủi thơ cùng mộng
Bủa lạnh đêm tàn nguyệt với em
Lùa mãi gió thu vườn úa lá
Mưa dường lệ trút để buồn thêm.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

VỌNG ĐÊM MƯA
(Thuận-Nghịch độc, thủ vĩ ngâm)

Thêm lạc mắt buồn vọng tiếng mưa
Bến ngang thuyền trải khói sương lùa
Em chờ ngõ hẹn tình xa nhớ
Nguyệt đợi song tràn dế khẽ đưa
Êm thoảng gió sầu Thu rụng lá
Lạnh về Đông tủi khúc giao mùa
Mềm vai lệ ướt ai chung thủy
Thêm lạc mắt buồn vọng tiếng mưa.

Đọc nghịch:

Mưa tiếng vọng buồn mắt lạc thêm
Thủy chung ai ướt lệ vai mềm
Mùa giao khúc tủi Đông về lạnh
Lá rụng Thu sầu gió thoảng êm
Đưa khẽ dế tràn song đợi nguyệt
Nhớ xa tình hẹn ngõ chờ em
Lùa sương khói trải thuyền ngang bến
Mưa tiếng vọng buồn mắt lạc thêm.

Tô Hoàng Nam


Bài họa của GM. Nguyễn Đình Diệm & Hà Ngọc Kim

SẦU NHỚ BẠN
(Thuận-Nghịch độc)

Đò xa vắng bến nỗi sầu mưa
Dõi mắt theo mây lạnh gió lùa
Mơ bóng ai về ngây mắt ngóng
Vấn vương người đến biếc hồn đưa
Chờ nơi lối mộng tre ru nhạc
Đợi chốn đường mơ liễu thắm mùa
Tơ dệt dạ chừ lòng úa héo
Đò xa vắng bến nỗi sầu mưa.

Đọc nghịch:

Mưa sầu nỗi bến vắng xa đò
Héo úa lòng chừ dạ dệt tơ
Mùa thắm liễu mơ đường chốn đợi
Nhạc ru tre mộng lối nơi chờ
Đưa hồn biếc đến người vương vấn
Ngóng mắt ngây về ai bóng mơ
Lùa gió lạnh mây theo mắt dõi
Mưa sầu nỗi bến vắng xa đò.

GM.Nguyễn Đình Diệm

Y ĐỀ
(Thuận-Nghịch độc)

Oan hờn hận dữ trút mây mưa
Gió nổi trời xô sóng nước lùa
Lan với huệ nhàu tim kẻ buốt
Nguyệt cùng hoa nát mộng ai đưa
Bàn quên bút bỏ người xa bóng
Lược biếng trâm rơi khách vắng mùa
Lân Phượng thương vương đàn lỡ nhịp
Oan hờn hận dữ trút mây mưa.

Đọc ngược:

Mây mưa trút dữ hận hờn oan
Nhịp lỡ đàn vương thương Phượng Lân
Mùa vắng khách rơi trâm biếng lược
Bóng xa người bỏ bút quên bàn
Đưa ai mộng nát hoa cùng nguyệt
Buốt kẻ tim nhàu huệ với lan
Lùa nước sóng xô trời nổi gió
Mưa mây trút dữ hận hờn oan.


Hà Ngọc Kim
5 nhận xét:

 1. Thăm anh và thưởng thức thơ Đường TNĐ thật tuyệt!
  Chúc anh an vui !

  Trả lờiXóa
 2. Cảm ơn bạn đã sang chia sẻ, khích lệ !chúc bạn luôn bình an nhé!
  Mến!
  NGK

  Trả lờiXóa
 3. Góp họa cùng anh
  Đọc xuôi

  SẦU NHỚ BẠN
  Đò xa vắng bến nổi sầu mưa
  Dõi mắt theo mây lạnh gió lùa
  Mơ bóng ai về ngây mắt ngóng
  Vấn vương người đến biếc hồn đưa

  Chờ nơi lối mộng tre ru nhạc
  Đợi chốn đường mơ liễu thắm mùa
  Tơ dệt dạ chừ lòng úa héo
  Đò xa vắng bến nổi sầu mưa

  Đọc ngược
  Mưa sầu nổi bến vắng xa đò
  Héo úa lòng chừ dạ dệt tơ
  Mùa thắm liễu mơ đường chốn đợi
  Nhạc ru tre mộng lối nơi chờ
  Đưa hồn biếc đến người vương vấn
  Ngóng mắt ngây về ai bóng mơ
  Lùa gió lạnh mây theo mắt dõi
  Mưa sầu nổi bến vắng xa đò
  GM.Nguyễn Đình Diệm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất cảm ơn anh đã góp họa cung THN và GK, 2 hôm nay em bận nên giờ này mới đọc được, bài họa rất hay anh ạ ! Em đưa lên trang chính nhé!Chúc anh bình an!
   NGK

   Xóa
 4. Họa bài “Mưa lòng”
  Oan hờn hận dữ trút mây mưa
  Gió nổi trời xô sóng nước lùa
  Lan với huệ nhàu tim kẻ buốt
  Nguyêt cùng hoa nát mộng ai đưa
  Bàn quên bút bỏ người xa bóng
  Lược biếng trâm rơi khách vắng mùa
  Lân Phượng thương vương đàn lỡ nhịp
  Oan hờn hận dữ trút mây mưa
  Nghịch
  Mưa mây trút dữ hận hờn oan
  Nhịp lỡ đàn vương thương Phượng Lân
  Mùa vắng khách rơi trâm biếng lược
  Bóng xa người bỏ bút quên bàn
  Đưa ai mộng nát hoa cùng nguyệt
  Buốt kẻ tim nhàu huệ với lan
  Lùa nước sóng xô trời nổi gió
  Mưa mây trút dữ hận hờn oan

  Trả lờiXóaCẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang